Zvárač

Zváranie

20€/hod.

Pomocník ak je potrebný

12€/hod.

Výroba lavičky

od 50€/m2

Výroba stolov

od 80€/m2

Výroba prístreškov

od 100€/m2

Výroba kotercov

od 80€/m2