UPRATOVANIE MALÝCH FIRIEM A KANCELÁRIÍ                                 

       Typ služby                                                                                     Cena

Jednorázové upratovanie                                                     od 14€/hodina pracovník

Pravidelné upratovanie                                                         od 11,50€/hodina pracovník

Cena zahŕňa:

  • Samotné upratovanie- štandard
  • Doprava v rámci Galanty
  • Profesionálne čistiace prostriedky a náradie.
  • Poistenie zodpovednosti

Poznámka

Doprava mimo Galanty je spoplatnená 0,40€/km.

______________________________________________________________

UPRATOVANIE DOMÁCNOSTI

Typ služby                                                           1 izbový                     2 izbový                     3-4  izbový                 5 izbový

pre domácnosť                                                    byt do                          byt do                            byt do                         byt do

                                                                                    35 m2                          50 m2                            80 m2                       120 m2        

Jednorázové  upratovanie                                 100 €                             110 €                               130 €                          150 €

Pravidelné upratovanie                                      70 €                               75 €                                80 €                            95 €       

______________________________________________________________

UMÝVANIE OKIEN

Typ                                                          Štandard           Po remeselníkoch             Žalúzie

Jednokrídlové okno (150 x 115 cm)            5€                             7€                              1,5€

Dvojkrídlové okno (150 x 180 cm)              7€                            10€                              3€

Trojkrídlové okno (150 x 240 cm)               9€                           13€                             4,5€

Balkónové dvere (80 x 240 cm)                   6€                             8€                              3€

Iné rozmery                                                 0,90€/m²                 1€/m²                         1,50€/m²

  • Obojstanné vyčistenie okien, parapiet a kľučiek
  • Profesionálne čistiace prostriedky.
  • Nástroje a náradie
  • Poistenie zodpovednosti

Poznámka

Minimálnca cena pri samotnom umývaní okien je 40 eur vrátane dopravy.
Doprava v rámci Galanty je paušálne 8€.
Doprava mimo Galanty je spoplatnená 0,40€/km

______________________________________________________________

PARNÉ ČISTENIE

Typ služby                                                   Štandard                            Silné znečistenie

Komplet kúpelňa
spolu s upratovaním priestorov               od 11,50€/hod.                          od 14€/hod.

Podlaha a špáry                                                2.50€/m²                                 3,50€m²

Cena zahŕňa:

  • Nástroje a náradie
  • Poistenie zodpovednosti

Poznámka

Doprava v rámci Galanty je paušálne 8€.
Doprava mimo Galanty je spoplatnená 0,40€/km
Minimálna cena objednávky je 50 €

______________________________________________________________

Nie som platcom DPH.