Cenník montáž zábran

Montáž parkových zábran malých

40€/ks

Montáž parkových zábran stredných

50€/ks

Montáž parkových zábran veľkých

65€/ks

Ceny sú uvedené bez materiálu. Nie som platcom DPH.