Výroba parkových a záhradných lavičiek a stolov.

 
 
Cenník prác na objednávku 
     

Cena zvárania, brusenia, rezania (metódou MMA)

 0,25  €/min.

Cena zvárania, brusenia, rezania (metódou CO2)

0,30 €/min.

Cena za natieranie základného a 2x – dvojitého náteru konečnej povrchovej úpravy kovových profilov.

 4,50  €/m2

Cena za bežnú zváračskú prácu za kilogram ocele

1,80   €/kg ocele 

Všeobecné zámočnícke práce, ľahké konštrukcie 

 

 

 

 

 

Všetky ceny sú uvedené v DPH .