Cenník autodopravy SK

Cena prepravy do 200 km

0,65€/km

Cena prepravy do 500 km 

0,57€/km 

Cena prepravy nad 500 km 

0,50€/km


  • Stojné - čakacia doba 3,5€/15 min, účtuje sa každá začatá ¼ hod
  • Jazda v meste Fiat Ducato 15€/hod, pričom sa neúčtujú km
  • Minimálne jazdné Fiat Ducato je 30€