ZVÁRANIE

Zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne sa v súčastnosti stáva najpouživanejším spôsobom zvárania v bežnej technickej praxi. Táto technológia nachádza veľké možnosti uplatnenia pri zváraní nelegovaných a legovaných ocelí, pretože podstatne zvyšuje produktivitu práce a ekonomický efekt.

Postupne nahrádza eručné zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou v hromadnej a sériovej výrobe v ľahkom priemysle, pri výrobe komponentov v automobilovom priemysle, pri výrobe energetických a tepelných zariadení,  v stavebníctve a pod. Veľký výber vhodných zariadení s dobre vyriešeným podávaním zváracieho materiálu umožňuje toto zváranie čoraz častejšie používať aj  v montážnych podmienkach.

Vzrast objemu zváracích prác vykonaných týmto spôsobom kladie zvýšené požiadavky na počty vyškolených zváračov vo zváračských školách.

 Zváranie a Montáž parkiet viem zhotoviť aj mimo pracovnej doby ako aj cez víkend alebo sviatok. Budem sa snažiť prispôsobiť sa Vaším potrebám v maximálnej možnej miere.  
 

Montáž parkiet

Parkety môžete pokladať na akúkoľvek suchú, čistú, tvrdú a rovnú podlahu. V prípade, že sú nerovnosti väčšie ako 2 mm na 1 meter, bude potrebné podlahu pred montážou vyrovnať. Obsah vlhkosti v podlahe musí byť nižší ako: 2% pri betónovom potere, 8% pri drevenom podloží a 0,5 % pri anhydridovom. Parkety musia byť uskladnené v pôvodnom obale, v miestnosti, v ktorej budú pokladané, aspoň 48 hod.pred pokládkou.

Ďalšie informácie o prácach - Napíšte mi a ja sa vám čo najrýchlejšie ozvem. 

 

 

 

 

 

FB_IMG_1594097003556

Teraz mám zatvorené! Otvorím o

Mes
0
0
0
0
Dni
0
0
0
0
Hod
0
0
0
0
Min
0
0
0
0
Sek
0
0
0
0